En alternativ reformstrategi er i ferd med å ta over innenfor offentlig sektor, mener artikkelforfatterne. Samskapelse bryter med den klassiske forestillingen om at staten og kommunene er ansvarlig for å levere det vi forstår som offentlige tjenester til innbyggerne.