Lovarbeidet som regulerer Norges bank har ein slett kvalitet på eit viktig punkt. Det var ein av grunnane til at det oppstod forvirring om tilsettinga av Nicolai Tangen som sjef for oljefondet.