Et stort forskningsprosjekt gir ny kunnskap om de 1000 ungdommene som til enhver tid bor på barnevernsinstitusjoner. Den første rapporten fra prosjektet viser blant annet at de har betydelige helseutfordringer, og at det er en sterk økning i registrert kriminalitet hos de yngste.