Gjennom 30 år har dette tidsskriftet dekket de vesentlige sidene ved utviklingen av den norske statsforvaltningen. Temaene som ble diskutert for 30 år siden, er på mange måter de samme som blir diskutert nå. Men noen løsninger er helt nye.