En offentlig etat blir opprettet på tross av faglige råd og i mot høringsinstansenes syn. Her er historien om hvordan eksperter ble ignorert og en politisk vilje trumfet gjennom.