Flere saker og tendenser tyder på at detaljstyringen av forvaltningen øker, stikk i strid med det som har vært en uttalt politisk målsetting.