Hans Petter Graver vant Akademikerprisen i år, blant annet for sin rolle i arbeidet med å endre regjeringens forslag til korona-fullmakter. I dette skriftlige intervjuet utdyper han sine sine tanker om mot hos byråkrater og konformitetspress.