Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Toppsaken
(side 2-5)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Flere saker og tendenser tyder på at detaljstyringen av forvaltningen øker, stikk i strid med det som har vært en uttalt politisk målsetting.

(side 6-9)
av Ola Mestad
Sammendrag

Lovarbeidet som regulerer Norges bank har ein slett kvalitet på eit viktig punkt. Det var ein av grunnane til at det oppstod forvirring om tilsettinga av Nicolai Tangen som sjef for oljefondet.

(side 10-13)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Hvis det blir rødgrønt styre etter valget, kommer det en substansiell tillitsreform. Men det spørs om det er nok til å gi ledere og ansatte i staten mer varig frihet og handlingsrom.

Tidstegn
(side 14-17)
av Cathrine M. Hansen
Sammendrag

Lenge har organisasjonsforskere tenkt at når ansatte ikke sier ifra, er det et tegn på at de er enige i det ledelsen gjør. Nå er det imidlertid flere som ser at stillhet kan være et strategisk valg.

(side 18-19)
av Cathrine Marie Hansen
Sammendrag

Tallene for antall nedlastinger av dokumenter fra regjeringen.no foreligger. Sier nedlastingstallene noe om rikets tilstand, og i så fall hva?

(side 20-21)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

Gul bok. For en forlokkende tittel på en roman for oss med hjerte for embetsverk, forvaltning og budsjettdokumenter.

Røde tråder
(side 22-25)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Gjennom 30 år har dette tidsskriftet dekket de vesentlige sidene ved utviklingen av den norske statsforvaltningen. Temaene som ble diskutert for 30 år siden, er på mange måter de samme som blir diskutert nå. Men noen løsninger er helt nye.

(side 28-30)
av Jacob Torfing, Eva Sørensen & Asbjørn Røiseland
Sammendrag

Den mest leste artikkelen i Stat & Styring de siste årene var skrevet av tre forskere som har studert samskaping som en reformstrategi for offentlig sektor. Her er en oppdatering av hvordan denne ideen har utviklet seg siden artikkelen sto på trykk.

(side 31-35)
av Jacob Torfing, Eva Sørensen & Asbjørn Røiseland
Sammendrag

En alternativ reformstrategi er i ferd med å ta over innenfor offentlig sektor, mener artikkelforfatterne. Samskapelse bryter med den klassiske forestillingen om at staten og kommunene er ansvarlig for å levere det vi forstår som offentlige tjenester til innbyggerne.

(side 36-39)
av Øystein Blymke
Sammendrag

Gjør forenklingsarbeid lovene mer effektive, eller bare mer upresise? Resultatene av 30 år med forenklinger er kompliserte å forklare.

Aktuelt
(side 40-42)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Hans Petter Graver vant Akademikerprisen i år, blant annet for sin rolle i arbeidet med å endre regjeringens forslag til korona-fullmakter. I dette skriftlige intervjuet utdyper han sine sine tanker om mot hos byråkrater og konformitetspress.

(side 44-46)
av Hans Petter Graver
Sammendrag

I dette utdraget fra Hans Petter Gravers bok Jussens helter fokuserer han på regjeringens håndtering av coronakrisen. Han mener vi mer enn noensinne trenger noensinne helter blant myndighetspersonene.

(side 48-51)
av Øystein M. Hernæs
Sammendrag

Et stort forskningsprosjekt gir ny kunnskap om de 1000 ungdommene som til enhver tid bor på barnevernsinstitusjoner. Den første rapporten fra prosjektet viser blant annet at de har betydelige helseutfordringer, og at det er en sterk økning i registrert kriminalitet hos de yngste.

(side 52-55)
av Chris Magnussen
Sammendrag

En offentlig etat blir opprettet på tross av faglige råd og i mot høringsinstansenes syn. Her er historien om hvordan eksperter ble ignorert og en politisk vilje trumfet gjennom.

Påtegninger
(side 56-59)
av Christine Marcussen
Sammendrag

Vil tilsyn med offentlige oppdragsgiveres anskaffelser bidra til flere gode innkjøp og færre brudd på anskaffelsesregelverket? Denne problemstillingen har vært løftet i ulike arenaer uten at noe er blitt iverksatt.

4-2020

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Universitetet i Oslo

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Stat & Styring redigeres i henhold til Fagpressens bestemmelser om redaksjonell uavhengighet og andre forhold.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon