Ny forskning bekrefter viktige antagelser: Partier på venstresiden taper på reformer som strammer inn budsjettene. Statssekretærer får et karrieremessig løft når de går ut av politikken. Og byråkrater frykter mer å gå på et tap enn de håper på suksess.