Tallene for antall nedlastinger av dokumenter fra regjeringen.no foreligger. Sier nedlastingstallene noe om rikets tilstand, og i så fall hva?