Legitimitetsproblemene som oppstår når eksperter utvikler og utøver politikk, kan møtes med tre typer strategier. En grunnleggende løsning på disse problemene mangler likevel. Men kanskje er et svar mer nærliggende enn andre.