Avbyråkratisering er et smertensbarn: Alle vil i prinsippet ha mindre byråkrati, men avbyråkratiseringsreformene de siste tiårene viser at det er vanskelig å ta spranget fra ambisjon til praksis.