Politiske ideer reiser lett og langt, akkurat som virus. Noen av de viktigste reformene Norge har gjennomført de siste årene, har blitt inspirert av langtreisende ideer. Slik kan det bli også neste år. Og slik har det alltid vært.