Omstilling, omstilling, omstilling. Alle må omstille seg – hele tiden. Offentlig sektor trenger ny governance. Næringslivet må finne new ways of working. Innbyggernes mindset må endres. Buzzordene er mange, og du begynner kanskje å bli lei av dem.