Seks av de åtte nye tilsatte toppsjefene siste kvartal er jurister. Og en syvende er halvveis jurist. Det skulle vel bety en god forståelse av roller og regler?