Påstanden i denne artikkelen er at sentralforvaltningens sterkeste departement – Finansdepartementet – har mistet innflytelse over utformingen av sentrale felt.