Norsk forvaltningspanel representerer en ny tilnærming til innsamling av forskningsdata om forvaltningens virkemåte. Panelet vil gi mer aktuell og relevant kunnskap og dermed også gi et mer solid grunnlag for beslutningstaking i politikk og forvaltning.