Etterevaluering av statlige prosjekter kan gi verdifull kunnskap for planlegging og gjennomføring av nye prosjekter. Det betinger imidlertid at evalueringene gjøres kjent for målgruppen, oppleves relevante og at det finnes gode rutiner for å bruke resultatene.