Forvaltningen utøver stadig mer makt på armlengdes avstand fra folkevalgte politikere. Bør denne makten involvere politiske vurderinger i tillegg til faglige? Ja, demokratiet avhenger av at den gjør det.