Gradert sykmelding har vært en del av den norske sykefraværsmodellen i snart 30 år. De siste årene har bruken skutt fart, og erfaringene er svært positive. Det bør bane vei for liknende ordninger i andre deler av trygdesystemet.