Byråkratene som ønsker å endre departementenes jobbemåte, bør fortest mulig lage en plan for å få politikerne med på laget.