Arkivverket satset på å endre organisasjonen. Det ble en vanskelig prosess, men den førte til helt nødvendige endringer.