Korona-krisen har satt spenningene mellom fagfolk og politikere i et nytt og kraftig søkelys. Har fagfolk for stor eller liten innflytelse?