Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Toppsaken
(side 2-3)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Korona-krisen har satt spenningene mellom fagfolk og politikere i et nytt og kraftig søkelys. Har fagfolk for stor eller liten innflytelse?

(side 4-7)
av Erik Oddvar Eriksen
Sammendrag

Legitimitetsproblemene som oppstår når eksperter utvikler og utøver politikk, kan møtes med tre typer strategier. En grunnleggende løsning på disse problemene mangler likevel. Men kanskje er et svar mer nærliggende enn andre.

(side 8-11)
av Andreas Eriksen
Sammendrag

Forvaltningen utøver stadig mer makt på armlengdes avstand fra folkevalgte politikere. Bør denne makten involvere politiske vurderinger i tillegg til faglige? Ja, demokratiet avhenger av at den gjør det.

(side 12-15)
av Trym Nohr Fjørtoft
Sammendrag

En utbredt begrunnelse for å delegere makt til uavhengige ekspertbyråer er at de bare befatter seg med tekniske spørsmål. De tar avgjørelser basert på vitenskapelige vurderinger eller andre typer ekspertise, uten politisk innblanding. Kravet om objektive vurderinger kan være en kilde til makt, innflytelse og legitimitet, men kan også brukes til å begrense byråers makt.

Tidstegn
(side 16-17)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Seks av de åtte nye tilsatte toppsjefene siste kvartal er jurister. Og en syvende er halvveis jurist. Det skulle vel bety en god forståelse av roller og regler?

(side 18-19)
av Cathrine Marie Hansen
Sammendrag

Tallene for antall nedlastinger av dokumenter fra regjeringen.no foreligger. Sier nedlastingstallene noe om rikets tilstand, og i så fall hva?

(side 20-23)
av Cathrine M. Hansen
Sammendrag

Ny forskning bekrefter viktige antagelser: Partier på venstresiden taper på reformer som strammer inn budsjettene. Statssekretærer får et karrieremessig løft når de går ut av politikken. Og byråkrater frykter mer å gå på et tap enn de håper på suksess.

Røde tråder
(side 24-27)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Byråkratene som ønsker å endre departementenes jobbemåte, bør fortest mulig lage en plan for å få politikerne med på laget.

(side 28-31)
av Erling Dokk Holm
Sammendrag

Påstanden i denne artikkelen er at sentralforvaltningens sterkeste departement – Finansdepartementet – har mistet innflytelse over utformingen av sentrale felt.

Aktuelt
(side 32-36)
av Tina Øllgaard Bentzen
Sammendrag

Avbyråkratisering er et smertensbarn: Alle vil i prinsippet ha mindre byråkrati, men avbyråkratiseringsreformene de siste tiårene viser at det er vanskelig å ta spranget fra ambisjon til praksis.

(side 38-41)
av Ingri Bukkestein, Morten Welde & Gro Holst Volden
Sammendrag

Etterevaluering av statlige prosjekter kan gi verdifull kunnskap for planlegging og gjennomføring av nye prosjekter. Det betinger imidlertid at evalueringene gjøres kjent for målgruppen, oppleves relevante og at det finnes gode rutiner for å bruke resultatene.

(side 42-44)
av Øystein M. Hernæs
Sammendrag

Gradert sykmelding har vært en del av den norske sykefraværsmodellen i snart 30 år. De siste årene har bruken skutt fart, og erfaringene er svært positive. Det bør bane vei for liknende ordninger i andre deler av trygdesystemet.

(side 46-49)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Politiske ideer reiser lett og langt, akkurat som virus. Noen av de viktigste reformene Norge har gjennomført de siste årene, har blitt inspirert av langtreisende ideer. Slik kan det bli også neste år. Og slik har det alltid vært.

Påtegninger
(side 50-53)
av Trond Ueland
Sammendrag

Var det et mirakel som skjedde da fire kommuner slo seg sammen til Sunnfjord. Eller var det godt håndverk fra byråkrater? Og noen politikere.

(side 54-55)
av Adrian Michalak-Paulsen, Heidi Dolven, Andreas B. Johansen & Susanne Ringdal
Sammendrag

Omstilling, omstilling, omstilling. Alle må omstille seg – hele tiden. Offentlig sektor trenger ny governance. Næringslivet må finne new ways of working. Innbyggernes mindset må endres. Buzzordene er mange, og du begynner kanskje å bli lei av dem.

(side 56-59)
av Tobias Bach, Jarle Trondal & Jacob Aars
Sammendrag

Norsk forvaltningspanel representerer en ny tilnærming til innsamling av forskningsdata om forvaltningens virkemåte. Panelet vil gi mer aktuell og relevant kunnskap og dermed også gi et mer solid grunnlag for beslutningstaking i politikk og forvaltning.

(side 60-63)
av Guri Kaspara Lande
Sammendrag

Arkivverket satset på å endre organisasjonen. Det ble en vanskelig prosess, men den førte til helt nødvendige endringer.

3-2020

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Universitetet i Oslo

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Stat & Styring redigeres i henhold til Fagpressens bestemmelser om redaksjonell uavhengighet og andre forhold.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon