Departementene står foran store endringer i oppdrag og arbeidsmåte, hvis et internt utvalg får det som det vil. Men kan det skje uten at statsrådene svekker funksjoner de har sørget for å utvikle gjennom mange år?