En av flere årsaker til at forvaltningen var rask og fleksibel under første fase av koronakrisen, var dens pragmatisme og spesialisering. En ulempe ved at vi over tid har fått en mer mangfoldig forvaltningskultur er at politikerne og offentligheten har fått et målestokkproblem.