Departementene skal fremdeles ivareta utspillsfunksjonene sine, men samtidig utvikle nye måter å samordne innsatsen på mer langsiktige problemstillinger.