Det spenningsfylte forholdet mellom fag og politikk er blitt utfordret av koronapandemien. Noen uker inn i krisen framstår relasjonen som velfungerende, men flere spørsmål tvinger seg fram når vi skal granske hvordan samfunnet har håndtert den ekstraordinære situasjonen.