Flere undersøkelser og studier viser at det er stor variasjon i kvaliteten på evalueringene som gjennomføres i statsforvaltningen. Det er også stor variasjon i om og hvordan evalueringene brukes som grunnlag for styring, læring og beslutninger. Artikkelen tar til orde for at evalueringsvirksomheten må institusjonaliseres på en annen måte enn det som er tilfellet i dag.