Utflytting av statlige arbeidsplasser er et politisk motivert prosjekt som har funnet sted i både Danmark, Norge og Sverige. Men erfaringer viser at regnestykket ikke går opp rent samfunnsøkonomisk.