For tiden gjennomføres en effektivitetsreform i regi av regjeringen – den såkalte ABE-reformen. Det er en reform som har avbyråkratisering og økt kostnadseffektivitet i offentlig forvaltning som et viktig mål.