Hva Norge vil leve av etter oljen, er et spørsmål nesten alle stiller. En forskningsbasert bok tar for seg mulighetene for utviklingen av en bioøkonomi. Mulighetene ligger nok et annet sted enn mange tror.