Et grunnleggende spørsmål vi står overfor med covid-19, er i hvilken grad forvaltningen generelt er i stand til å håndtere omfattende kriser – på kort og lang sikt, alene og sammen med andre land.