En ny undersøkelse tyder på at utredningskvaliteten i staten ikke har blitt bedre siden vi fikk ny utredningsinstruks i 2016. Svake beslutningsgrunnlag kan føre til sløsing med fellesskapets ressurser. Både departementer og underliggende virksomheter bør derfor spørre seg hva vi kan gjøre for å heve kvaliteten på framtidige utredninger.