Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-5)
av Astri Hildrum
Sammendrag

Dagens departementer er først og fremst gode hver for seg. Framover skal de være best sammen. Dette er visjonen i et forslag til ny strategi for departementsfellesskapet.

(side 8-9)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Departementene skal fremdeles ivareta utspillsfunksjonene sine, men samtidig utvikle nye måter å samordne innsatsen på mer langsiktige problemstillinger. 

(side 10-11)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Departementene står foran store endringer i oppdrag og arbeidsmåte, hvis et internt utvalg får det som det vil. Men kan det skje uten at statsrådene svekker funksjoner de har sørget for å utvikle gjennom mange år?

Tidstegn
(side 12-13)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Tre kvinnelige toppledere med gode forbindelser til næringslivet er utnevnt til toppledere i byråkratiet de siste månedene.

(side 14-15)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Hva Norge vil leve av etter oljen, er et spørsmål nesten alle stiller. En forskningsbasert bok tar for seg mulighetene for utviklingen av en bioøkonomi. Mulighetene ligger nok et annet sted enn mange tror.

(side 16-19)
av Cathrine Marie Hansen
Sammendrag

Ny forskning bekrefter noe vi antok allerede, men det er som vanlig godt å få det bekreftet: Ledere med juridisk utdanning er mindre mottakelige for nye ideer, og politikere fra venstresiden bruker helst ikke private leverandører i privat sektor.

(side 20-21)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

Det spenningsfylte forholdet mellom fag og politikk er blitt utfordret av koronapandemien. Noen uker inn i krisen framstår relasjonen som velfungerende, men flere spørsmål tvinger seg fram når vi skal granske hvordan samfunnet har håndtert den ekstraordinære situasjonen.

Røde tråder
(side 22-25)
av Øystein M. Hernæs
Sammendrag

Kriser rammer som regel ulikt på tvers av sosioøkonomiske grupper. Det gjelder også koronakrisen.

(side 26-29)
av Aslak Bonde
Sammendrag

En av flere årsaker til at forvaltningen var rask og fleksibel under første fase av koronakrisen, var dens pragmatisme og spesialisering. En ulempe ved at vi over tid har fått en mer mangfoldig forvaltningskultur er at politikerne og offentligheten har fått et målestokkproblem.

(side 30-33)
av Jarle Trondal
Sammendrag

Et grunnleggende spørsmål vi står overfor med covid-19, er i hvilken grad forvaltningen generelt er i stand til å håndtere omfattende kriser – på kort og lang sikt, alene og sammen med andre land.

(side 34-38)
av Per Lægreid
Sammendrag

I krisar kan leiarar velje mellom ein prinsipiell strategi og ein pragmatisk strategi. Den første strategien har den fordel at den gir inntrykk av statsmannsaktig leiarskap. Ulempene er at det er vanskeleg å endre kursen. I Norge valde ein noko anna.

Aktuelt
(side 40-44)
av Christoffer Conrad Eriksen & Ingunn Ikdahl
Sammendrag

Det er ikke uvanlig med uenighet om juridiske grensedragninger, slik som kommer fram i trygde-skandalen. Men konsekvensene av denne uenigheten henger sammen med valg av strategi for vår tilknytning til Europa.

(side 46-49)
av Elisabeth Aarseth
Sammendrag

En ny undersøkelse tyder på at utredningskvaliteten i staten ikke har blitt bedre siden vi fikk ny utredningsinstruks i 2016. Svake beslutningsgrunnlag kan føre til sløsing med fellesskapets ressurser. Både departementer og underliggende virksomheter bør derfor spørre seg hva vi kan gjøre for å heve kvaliteten på framtidige utredninger.

(side 50-52)
av Adrian Michalak-Paulsen, Heidi Dolven, Andreas B. Johansen & Susanne Ringdal
Sammendrag

Offentlige utredninger er nøyaktige, trygge og solide. Men oppfyller de formålet sitt når de ofte blir liggende bortgjemt i skuffer?

Påtegninger
(side 53-55)
av Per Øyvind Bastøe
Sammendrag

Flere undersøkelser og studier viser at det er stor variasjon i kvaliteten på evalueringene som gjennomføres i statsforvaltningen. Det er også stor variasjon i om og hvordan evalueringene brukes som grunnlag for styring, læring og beslutninger. Artikkelen tar til orde for at evalueringsvirksomheten må institusjonaliseres på en annen måte enn det som er tilfellet i dag.

(side 56-59)
av Øystein Blymke
Sammendrag

For tiden gjennomføres en effektivitetsreform i regi av regjeringen – den såkalte ABE-reformen. Det er en reform som har avbyråkratisering og økt kostnadseffektivitet i offentlig forvaltning som et viktig mål.

(side 60-63)
av Tina Juul Rasmussen
Sammendrag

Utflytting av statlige arbeidsplasser er et politisk motivert prosjekt som har funnet sted i både Danmark, Norge og Sverige. Men erfaringer viser at regnestykket ikke går opp rent samfunnsøkonomisk.

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Universitetet i Oslo

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Stat & Styring redigeres i henhold til Fagpressens bestemmelser om redaksjonell uavhengighet og andre forhold.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon