Stortinget skal vurdere sin egen kontrollvirksomhet. Og det er mange gode grunner til å gjøre endringer. Her er noen av dem.