Årsaken til de store skandalene i offentlig sektor er at tradisjonelle byråkratiske mekanismer har sviktet. Og forbedring av disse mekanismene blir som oftest foreslått som løsningen på problemene.