Regjeringens intensjon om færre byråkrater i staten har hindret en mer effektiv og rasjonell kompetansesenterstruktur på helse- og velferdsfeltet.