Høyrepopulister har inntatt regjeringskontorene i flere land, men forvaltningsforskningen har til nå hatt lite søkelys på hvilke konsekvenser det har for byråkratiet. Hva kan vi lære av forskningen som foreligger, og er den relevant for å forstå hva som skjer i vår egen bakgård?