Den kollektive innsikten må opp og frem om vi skal løse de komplekse utfordringene vårt samfunn står overfor. La oss bruke NAV‑skandalen til å forstå systemsvikt istedenfor å jakte på syndebukker.