Hvor viktig er det at en kommune er stor? Er det størrelsen på kommunene som avgjør kvaliteten på velferden, eller er det mer komplisert?