Tillitsreformer i offentlig sektor er i ferd med å bli en stor reformbølge i Skandinavia. Den svenske regjeringens tillitsreform har blitt grundig utredet, og i Danmark vil de gjøre et nytt forsøk. I Norge er dette et viktig programpunkt for flere av partiene som kan danne regjering neste år.