Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-7)
av Kristin S. Grønli
Sammendrag

En folkeaksjon smalt til med historisk suksess i kommunevalget. Flere andre protestbevegelser har hatt eksplosiv tilslutning. Fagfolk beroliger med at norsk politikk har god evne til å absorbere kraften i slike utbrudd.

(side 8-13)
av Marta R. Eidheim & Anne Lise Fimreite
Sammendrag

Den rurale bevisstheten er en gruppeidentitet som har utgangspunkt i stedet man bor og hvordan dette stedet kommer ut i forhold til andre steder når det dreier seg om makt og ressurser. Hvor dypt stikker denne bevisstheten blant norske velgere?

(side 14-18)
av Dag Arne Christensen
Sammendrag

Hvor viktig er det at en kommune er stor? Er det størrelsen på kommunene som avgjør kvaliteten på velferden, eller er det mer komplisert?

Tidstegn
(side 20-21)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Evnen til å holde munnen lukket er generelt høyt verdsatt blant byråkrater. Og denne evnen står tydeligvis spesielt høyt blant noen av de siste toppbyråkratene som er utnevnt i statsråd.

(side 22-25)
av Cathrine Marie Hansen
Sammendrag

Et program for større åpenhet har ikke fått den effekten man ønsket fordi medarbeidere i offentlig sektor mener at de er åpne nok. Og offentlig ansatte i alle land stemmer til venstre, aller mest i Norge.

(side 26-27)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Dette er boken for alle dem som frykter at den oppsplittede, unyanserte og alarmistiske offentlige samtalen bereder grunnen for demokratiets sammenbrudd.

(side 28-29)
av David Strømstad
Sammendrag

Forslaget til ny forvaltningslov var det mest leste offentlige dokumentet i fjor, i hvert fall hvis vi skal dømme etter antall ganger dokumentet ble lastet ned.

(side 30-32)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

Vi vet det egentlig, men en problemorientert politisk debatt får oss stadig til å glemme det. Det fins politikk som faktisk virker etter hensikten. Noen eksempler er samlet i boka «Great Policy Successes». Norge er representert med oljefondet.

Røde tråder
(side 34-35)
av Arild Aspøy
Sammendrag

En eventuell rød-grønn regjering vil gjennomføre en tillitsreform for offentlig sektor. Dette er det tydeligste løftet man kan lese ut av en systematisk analyse av opposisjonspartienes alternative budsjetter og partiprogrammer.

(side 36-37)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Tillitsreformer i offentlig sektor er i ferd med å bli en stor reformbølge i Skandinavia. Den svenske regjeringens tillitsreform har blitt grundig utredet, og i Danmark vil de gjøre et nytt forsøk. I Norge er dette et viktig programpunkt for flere av partiene som kan danne regjering neste år.

Aktuelt
(side 38-41)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Årsaken til de store skandalene i offentlig sektor er at tradisjonelle byråkratiske mekanismer har sviktet. Og forbedring av disse mekanismene blir som oftest foreslått som løsningen på problemene.

(side 44-45)
av Adrian Michalak-Paulsen & Susanne Ringdal
Sammendrag

Den kollektive innsikten må opp og frem om vi skal løse de komplekse utfordringene vårt samfunn står overfor. La oss bruke NAV‑skandalen til å forstå systemsvikt istedenfor å jakte på syndebukker.

(side 46-49)
av Øystein M. Hernæs
Sammendrag

Å sette vilkår for sosialhjelp til unge har tidligere hatt mange positive virkninger, men det er usikkert om ytterligere krav har samme virkning i dag.

(side 50-53)
av Stine Hesstvedt
Sammendrag

Høyrepopulister har inntatt regjeringskontorene i flere land, men forvaltningsforskningen har til nå hatt lite søkelys på hvilke konsekvenser det har for byråkratiet. Hva kan vi lære av forskningen som foreligger, og er den relevant for å forstå hva som skjer i vår egen bakgård?

Påtegninger
(side 54-57)
av Ida Børresen
Sammendrag

Stortinget skal vurdere sin egen kontrollvirksomhet. Og det er mange gode grunner til å gjøre endringer. Her er noen av dem.

(side 58-60)
av Per Hem
Sammendrag

Regjeringens intensjon om færre byråkrater i staten har hindret en mer effektiv og rasjonell kompetansesenterstruktur på helse- og velferdsfeltet.

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Universitetet i Oslo

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Stat & Styring redigeres i henhold til Fagpressens bestemmelser om redaksjonell uavhengighet og andre forhold.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon