Flere nye toppbyråkrater er politisk aktive og engasjert i den offentlige debatten. Det representerer sannsynligvis noe nytt i det øvre sjiktet av embetsverket. I hvert fall hvis de fortsetter med engasjementet.