Få temaer er så preget av ideologiske motsetninger som spørsmålet om private velferdsleverandører. Også tenketanker og utredningsinstitutter blir preget av disse motsetningene.