I arbeidet med den kommende Stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor har to konsulentselskaper fått i oppdrag å bruke tjenestedesign til å kartlegge behov og muligheter. Men kan man designe politikk på et slikt nivå?