Kjønn er blitt en viktig skillelinje i politikken. Men sektortilhørighet er kanskje en bedre forklaring på denne forskjellen i stemmegivning enn kjønn i seg selv?