Det er veldig lett å sympatisere med flere av ideene i den nye boken til Victor Norman og Christine Meyer. Men det er ikke sikkert de underbygger disse ideene godt med et ensidig økonomisk utgangspunkt.