Ansiktsløse byråkrater er blitt et begrep i kritikken mot offentlige institusjoner. De unndrar seg demokratisk styring, hevder kritikerne. Likevel: De siste årene har flere sterkt profilerte byråkrater måttet forlate sine stillinger.