Forhenværende statsråder liker å skrive. Vi politisk interesserte enten vi arbeider eller har arbeidet i embetsverket, og vi liker å lese. Spesielt godt liker vi saftige detaljer om det indre liv i regjeringen eller – mest interessant – pikante avsløringer fra departementet.